DOR TPD MA SWÓJ SZTANDAR

W Centrum Widowiskowo- Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy im. Witelona w Legnicy odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego główne obchody 75 lecia TPD na Dolnym Śląsku.

Oprócz najliczniejszej grupy działaczy Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, w uroczystości wzięły udział delegacje Oddziałów Okręgowych TPD z Jeleniej Góry z wiceprezesem Dariuszem Kunaszko, z Wałbrzycha z Prezesem Urszulą Polowy i z Wrocławia z Prezesem Bożeną Kleniewską. Wśród zebranych uczestników dominowali Ci, którzy działają w TPD od kilkudziesięciu lat.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością dostojni goście – MARZENA MACHAŁEK – sekretarz stanu w MEN i Poseł na Sejm RP, EWA SZYMAŃSKA – poseł na Sejm RP, CEZARY PRZYBYLSKI – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, honorowy przewodniczący obchodów 75 lecia TPD na Dolnym Śląsku.

Byli też obecni dyrektorzy lub przedstawiciele biur poselskich: posłanki ZOFII CZERNOW, posła KRZYSZTOFA KUBOWA i europoseł ANNY ZALEWSKIEJ. Dolnośląski Wicekurator Oświaty JANUSZ WRZAL. Władze samorządowe szczebla powiatowego reprezentowali : TADEUSZ KRZAKOWSKI – prezydent Legnicy, ADAM BABUŚKA – starosta legnicki, SYLWIA BIELAWSKA – zastępca Prezydenta Wałbrzycha, JADWIGA ZIENKIEWICZ – zastępca Prezydenta Legnicy, STANISŁAW LASKOWSKI – wicestarosta jaworski. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali ŁUKASZ KASZTELOWICZ prezes, BARTŁOMIEJ WIĄZOWSKI zastępca prezesa i PAWEŁ WECHTA – pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW w Legnicy.

Zarząd Główny TPD reprezentowali prof. LESZEK STADNICZEŃKO wiceprezes ZG TPD, JOLANTA SZKLARSKA sekretarz generalny ZG TPD, ZYGMUNT NOWACZYK – członek Prezydium ZG TPD i JÓZEF BOGDASZEWSKI – prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Obecna też była delegacja Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie z prezesem Zarządu ,wiceprzewodniczącym Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego HENRYKIEM ZABROCKIM i redaktorem czasopisma ,,Świat Dziecka’’ PIOTREM PAWŁOWSKIM.

Kurię Legnicką reprezentował ks. dr JAROSŁAW KOWALCZYK dyrektor Wydziału Katechetycznego .

PWSZ reprezentowali DR HELENA BABIUCH – prorektor, JERZY STEFANIAK – wicekanclerz i pierwszy wiceprzewodniczący Społecznej Rady Programowo – Doradczej TPD w Legnicy i MONIKA WIERZBICKA – dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego, obecnie prorektor.

ZNP reprezentowały MIROSŁAWA CHODUBSKA prezes okręgu we Wrocławiu i ELŻBIETA DRĄŻKIEWICZ- KIERZKOWSKA prezes oddziału w Legnicy.

W uroczystość wprowadziły dzieci reprezentujące koło TPD przy SP nr 8 w Lubinie piosenką o TPD. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej wprowadzono poczty sztandarowe TPD i PWSZ. Po odegraniu Hymnu Narodowego uroczystą galę otworzył i przedstawił gości prezes Zarządu Oddziału Regionalnego Kazimierz Pleśniak. Po jego wystąpieniu w imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru głos zabrał marszałek województwa Cezary Przybylski informując o nadaniu sztandaru Oddziałowi Regionalnemu, wchodzący w skład Komitetu prof. Leszek Stadniczeńko wygłosił przemówienie na temat symbolu sztandaru i podkreślił zasługi DOR TPD w służbie dzieciom a wicekurator Janusz Wrzal odczytał akt nadania sztandaru. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dr Jarosław Kowalczyk , po czym marszałek województwa przekazał sztandar Prezesowi Kazimierzowi Pleśniakowi, a następnie sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu. Po prezentacji sztandaru prezesi Oddziałów Okręgowych TPD Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia złożyli uroczystości ślubowanie. Po ślubowaniu głos zabrali honorowi goście, których wystąpienia bądź gratulacje publikujemy w dalszej części wydania.

W trakcie uroczystości odtworzony został montaż słowno – muzyczny na temat 75 lecia TPD ,,Pamięć historii żyje w nas’’ w wykonaniu uczniów SP nr 9 w Legnicy pani Wioletty Małyniak.

Z okazji tak doniosłego jubileuszu wręczono odznaczenia TPD, odznaczenia ZG i Oddziału Regionalnego kilkudziesięciu zasłużonym działaczom i przyjaciołom naszego Stowarzyszenia.

W imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty listy gratulacyjne wręczył wicekurator Janusz Wrzal 20-osobowej grupie wieloletnich działaczy i dyrektorom szkół, którzy stwarzają optymalne warunki do działalności TPD w ich placówkach. Listę odznaczonych wraz z krótkimi charakterystykami zaprezentował Dariusz Czekaj sekretarz Zarządu DOR TPD. Listę odznaczonych i wyróżnionych listami publikujemy w wydaniu.

Uroczystość zakończyła degustacja okolicznościowych tortów i spotkanie towarzyskie. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaprezentowane wydawnictwo okolicznościowe pod red. dr Beaty Skwarek ,,75 lat TPD na Dolnym Śląsku’’, okolicznościową plakietkę TPD.

Galę 75 lecia TPD poprowadzili profesjonalnie pani Alina Tarnawska sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy i pan Adam Kobel członek Zarządu Oddziału Miejskiego.

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ WYDARZENIA

Może Ci się również spodoba