PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO DLA TPD DOR


KRS 0000198933

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

W PIT37 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu) w:

  • rubryce K, pole 132. wpisać nasz KRS: 0000198933, a w polu 133 wnioskowaną kwotę 1%;
  • rubryce L pole 134 bardzo ważne jest, by wpisać cel: TPD Oddział Regionalny z/s w Legnicy, a w rubryce 135 zaznaczyć „wyrażam zgodę”.

    W siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego w Legnicy przy al. Orła Białego 2 PIT rozliczany jest bezpłatnie.