WYDAWNICTWO Z OKAZJI 75-LECIA TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

We wrześniu bieżącego roku Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygotowało dla czytelników publikację „75 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NA DOLNYM ŚLĄSKU. STUDIUM HISTORYCZNO-BIOGRAFICZNE”.

Pomysłodawcą wydania publikacji jest wieloletni tepedowski działacz, wolontariusz, prezes Miejskiego i Okręgowego Oddziału TPD w Legnicy – Kazimierz Pleśniak. W książce pod redakcją dr Beaty Skwarek zaprezentowano aktywność organizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w okręgu dolnośląskim oraz jej członków w związku z przypadającym jubileuszem obchodów 75-lecia działalności Towarzystwa na Dolnym Śląsku.

Opracowanie zostało podzielone na trzy części, które poprzedzają artykuły ukazujące rys historyczny działalności TPD na Dolnym Śląsku, strukturę i charakterystykę 4 Oddziałów Regionu Dolnośląskiego.
Na pierwszą część publikacji zatytułowaną „Osobiste wspomnienia społecznej i zawodowej działalności w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci” składają się teksty 30 Autorów – prezesów zarządów oddziałów okręgowych oddziałów, przewodniczących i członków kół, rodziców dzieci – podopiecznych Towarzystwa. Opowiadają Oni o swojej działalności społecznej i zawodowej, wspominają innych działaczy, podsumowują podejmowane inicjatywy. Kolejność prezentowanych tekstów wynika z przynależności do poszczególnych okręgów (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław).

Druga część pt.: „Wspomnienia o nieżyjących działaczach zasłużonych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” ujęta w sześciu artykułach poświęcona została społecznym działaczom i pionierom TPD, którzy zapisali się na jego kartach wieloletnią działalnością w wychowaniu młodego pokolenia. Wykorzystane materiały pochodzą z Księgi Honorowej Zasłużonych Działaczy TPD prowadzonej przez legnicki oddział od roku 1989 oraz bieżących informacji przekazanych przez Autorów publikowanych tekstów.

Opracowanie zamykają: wypowiedź Wiesława Kołaka – prezesa Zarządu Głównego TPD w Warszawie, wnioski podsumowujące merytoryczny aspekt zaprezentowanych materiałów i zestawienie bibliograficzne. Dołączony aneks zawiera aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD, wykaz Honorowych Członków TPD oraz materiał ilustracyjny ukazujący zdjęcia Sztandaru Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD i form uhonorowania a także zdjęcia dokumentujące wybrane wydarzenia i podejmowane przez tepedowskich społeczników inicjatywy.
Przedstawione biografie oraz wykazy osób zasłużonych i długoletnich działaczy niewątpliwie mogą stanowić nie tylko źródło wiedzy o działaniach i osobach kreujących polską rzeczywistość poprzez służbę dziecku i rodzinie, ale również mogą stać się inspiracją dla innych – szczególnie młodych ludzi, którzy poprzez wolontariacką działalność zechcą nieść pomoc dzieciom i rodzinom będącym w potrzebie. Istotne jest także utrwalanie w pamięci faktów historycznych jako śladów ludzkiego czynu, bowiem coraz mniej jest świadków, którzy mogą odtworzyć pominięte obszary historii i działalności TPD na Dolnym Śląsku.

Trzecia część o tytule „Sylwetki społecznych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” poświęcona jest współczesnym społecznikom – prezesom, działaczom i przyjaciołom TPD, którzy wykazują wielkie zaangażowanie, a ich działalność związana jest z służbą czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka.

dr Beata Skwarek