ODDZIAŁ OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU

Prezes: Bożena Kleniewska

Dane adresowe:
ul. M.Reja 27 lok. 1
50-338 Wrocław
tel. 71 322 70 16
kom. 886-120-142
tpdwroclaw@wp.pl

www.tpdwroclaw.pl

Oddział Okręgowy TPD we Wrocławiu, którego prezesem Zarządu jest Bożena Kleniewska, skupia w swoich strukturach ponad 600 członków w 25 kołach. Jest to oddział z bogatą tradycją i dorobkiem działający na rzecz dzieci i ich rodzin, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych. Największe oddziały terenowe to: Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Góra, i Wrocław Stare Miasto. Oddział organizuje rokrocznie dla około 1000 dzieci akcję letniego wypoczynku w kraju i zagranicą, w tym kolonie zdrowotne oraz wycieczki krajoznawcze. W okręgu działają koła specjalistyczne zajmujące się pomocą dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Oddział Okręgowy TPD we Wrocławiu jest znany z organizacji corocznych Koncertów Charytatywnych ,,POMÓŻ DZIECKU”, z których dochód przeznaczony jest na dofinansowanie wypoczynku oraz dożywianie. TPD we Wrocławiu to także m.in. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania akcji letniego wypoczynku, a także organizacji pomocy dzieciom, w tym działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową od instytucji i osób prywatnych. Inne formy działalności to m. in. organizacja imprez okolicznościowych – Mikołajki, Dzień Dziecka oraz wieczorów wigilijnych i śniadań Wielkanocnych. W zaprzyjaźnionych restauracjach, przygotowywanie paczek mikołajkowych i świątecznych, a także upominków na Dzień Dziecka, organizacja koncertów, teatrzyków, zabaw karnawałowych, wieczorów poezji, finansowanie i organizacja wypoczynku dla dzieci wraz z opiekunami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków higienicznych, pampersów, odzieży, żywności, artykułów szkolnych i edukacyjnych, gier, puzzli, zabawek, komputerów. Oddział organizuje konferencje na temat doskonalenia opieki nad dziećmi, a także wykazuje aktywność a także wykazuje aktywność we współpracy z pedagogami i rodzicami, bardzo angażuje się w wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, udzielając konkretnego wsparcia wielu tysiącom dzieci i rodzin oczekujących pomocy, w tym przygotowywanie paczek świątecznych i żywnościowych, przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, środków higienicznych, odzieży, żywności, artykułów szkolnych i edukacyjnych, zabawek i komputerów, a także finansowanie specjalistycznych kursów dla wolontariuszy pomagających w opiece nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, organizacja spotkań dzieci z przedstawicielami różnych zawodów w celu przybliżenia ich pracy oraz zachęcenia do dalszego kształcenia się oraz organizacja konkursów plastycznych.