ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

Zarząd

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz i dyrektor biura
Skarbnik

Kazimierz Pleśniak
Urszula Polowy
Dariusz Kunaszko
Aniela Anna Mikeska-Szyran
Dariusz Czekaj
Czesława Jarzyńska

Członkowie: Alina Tarnawska, Bożena Miktus, Elżbieta Palej, Jerzy Cupiał, Beata Górlaga, Jan Kłeczek, Halina Skupin, Maria Klimkowska, Barbara Borska-Zgudka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Członek

Marcin Simon
Zdzisława Newelska
Katarzyna Błaszkiewicz
Iwona Henicz-Szewczuk