ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LEGNICY

Prezes: Kazimierz Pleśniak

Dane adresowe:
al. Orła Białego 2
59-220 Legnica
tel. 76 724-51-09
tpd.legnica@wp.pl

www.tpd.legnica.pl

Jest największym Oddziałem Okręgowym TPD na Dolnym Śląsku oraz w kraju pod względem ilości kół (działa ich obecnie 140) zrzeszających 3.200 członków, w tym około 500 młodych wolontariuszy. Funkcję prezesa od 2001 roku pełni Kazimierz Pleśniak. Wiodącym oddziałem w okręgu jest Oddział Miejski TPD w Legnicy, natomiast samodzielne oddziały działają też w Lubinie, Polkowicach, powiecie legnickim, w Świerzawie, Ścinawie i Radwanicach. W oddziale działają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze z filią w Bolkowie. TPD patronuje też 2 świetlicom szkolnym w SP 1 i SP 4 w Legnicy. Legnickie struktury TPD pracują na rzecz aktywizacji i pomocy podległym jednostkom, inicjują i organizują wiele działań przyjaznych dzieciom, łagodzących biedę, niedostatek i niedostosowanie społeczne. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu działań na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, promującą wśród młodzieży i wychowawców wolontariat i rzecznictwo ich spraw. Oddział Okręgowy działa nieustannie na rzecz pozyskiwania, przekonywania i zjednywania przyjaciół, darczyńców i sponsorów. Przy Oddziale Okręgowym działa od 2012 roku Społeczna Rada Programowo-Doradcza TPD. Szczególną troską i opieką otaczane są dzieci pokrzywdzone przez los a przede wszystkim niepełnosprawne. Od 2013 roku organizowane są przeglądy twórczości artystycznej niepełnosprawnej ,,Sercem malowane”, plenery plastyczne, paraolimpiady, festyny integracyjne i spotkania opłatkowe oraz wycieczki integracyjne szlakiem Jana Pawła II. Wielkie znaczenie ma organizacja obozów rehabilitacyjno-leczniczych dla dzieci wraz z rodzicami przez koła w Jaworze i Lubinie. Od wielu lat organizowane są cykliczne konkursy na najpiękniejszą szopkę i stroik bożonarodzeniowy, konkursy fotograficzne i plastyczne ,,Chrońmy przyrodę ojczystą”, ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, ,,Moja mała Ojczyzna” oraz wieczory pamięci poświęcone Janowi Pawłowi II. Prowadzone są akcje charytatywne ,,Uśmiech pod choinkę” i ,,Zajączek”. Oddział organizuje corocznie kolonie i zimowiska oraz wypoczynek w miejscu zamieszkania dla blisko 1 000 dzieci i młodzieży. Legnickie TPD jest wydawcą dorocznego biuletynu informacyjnego ,,Nade Wszystko Dziecko” i kwartalnika ,,Troska i radość”, które to wydawnictwa prezentują i upowszechniają działania TPD. Doświadczenia okręgu w zakresie pracy z kołami były upowszechniane podczas odbywającego się w Legnicy w 2010 r. Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci i w 2016 r. – Dolnośląskiego Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Legnicki Oddział TPD od 20 lat prowadzi współpracę z dziećmi Polonii ukraińskiej z miasta partnerskiego Legnicy – Drohobycza.