ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WAŁBRZYCHU

Prezes: Urszula Polowy

Dane adresowe:

ul. Lubelska 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 59 89

Struktura organizacyjna z 7 Oddziałami, 22 kołami, ponad 600 członkami zwyczajnymi i 47 wspierającymi stawia na codzienne, wakacyjne i śródroczne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz realizację innowacyjnych programów. Koherencja działań i wymiana doświadczeń w środowiskach lokalnych i wspólnych przedsięwzięć ponadlokalnych sprzyja wszechstronnej działalności społecznej. Prezesem Zarządu Okręgowego od dwóch kadencji, kontynuującą pracę poprzednich prezesów (Mieczysława Wojtyny, Zygmunta Nowaczyka) jest Urszula Polowy. Okręg wałbrzyski swoją działalność ukierunkowuje na rozwój i wsparcie dzieci „gorszych szans” w oparciu o autorskie programy w placówkach wsparcia dziennego takich jak: środowiskowe ognisko wychowawcze (OM Piława Górna), środowiskowy klub młodzieżowy (Koło ŚKM Strzegom), 5 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (OM Dzierżoniów, OP Wałbrzych, Koło Copernicus Strzegom), 5 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (OP Wałbrzych). Aktywność oddziałów i kół zasługuje na szczególne uznanie w prowadzeniu o szerokim spectrum działań na rzecz: rodzin mających dzieci, młodzież oraz obecnie osoby pełnoletnie niepełnosprawne (Koła: KPDiMN Wałbrzych, Szczęśliwa „17” Wałbrzych, KIDiM Boguszów-Gorce, SOSZW Piława Górna, KPDiMNiPCH Radków, ZSS Strzegom); grupy wsparcia dla rodzin z uzależnieniami i doświadczającej przemocy domowej (OM Dzierżoniów, OM-G Strzegom), poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne (OM Świdnica, OM Dzierżoniów, Koło Wambierzyce, KPDIMN Wałbrzych); turystyka rodzinna (KPDIMN Wałbrzych, Koło Szczęśliwa „17”); krajoznawstwo, wypoczynek wakacyjny, feryjny, profilaktyka zdrowotna, imprezy okolicznościowe i jubileuszowe, pomoc charytatywna (wszystkie jednostki w strukturze); prowadzenie stałej pomocy w wyspecjalizowanej formie: opiekuna indywidualnego, pedagoga rodzinnego oraz Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD (OM Radków). Różnorodność i jakość podjętych zobowiązań wobec dzieci i młodzieży w okręgu wałbrzyskim w dużej mierze jest możliwa dzięki dobrej synergii z samorządami gminnymi, miejskimi, powiatowymi oraz sponsorami, darczyńcami i osobami wspierającymi oraz sympatykami TPD.