DORZUĆ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO SZTANDARU DLA TPD „HELENÓW”

Zbliża się jubileusz 100 – lecia Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD ,,Helenów’’ w Warszawie. Jest to najstarsza placówka opiekuńczo-wychowawcza TPD działająca na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od 4 lat Oddział Okręgowy TPD w Legnicy organizuje na terenie ośrodka kolonie letnie, a także przebywa tam podczas wycieczek krajoznawczych. 

Po uroczystości wręczenia sztandaru Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu TPD jesteśmy zaangażowani w pomoc w zbiórce funduszy dla tego zasłużonego Centrum.

Prosimy o choćby symboliczne wpłaty na ten cel na konto: 

18 1240 6175 1111 0010 2559 9102  
w treści wpisując „darowizna na sztandar”.

fot. TPD Helenów