ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DELEGATÓW TPD

W dniu 2.10.2021 r. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbył się Dolnośląski Zjazd Sprawozdawczy TPd, zwołany na półmetku kadencji władz 2019-2023 w celu dokonania oceny dwuletniej działalności i wytyczeniu zadań na najbliższe dwa lata.

Legnica od 5.10.2019 r. jest siedzibą Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD, w skład którego wchodzą oddziały okręgowe TPD z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia. Jest to jeden z największych regionów TPD w Polsce, zrzeszający 5 tysięcy członków, skupionych w ponad 220 kołach Przyjaciół Dzieci, z czego w okręgu Legnickim działa 135 kół.

Mimo pandemii i trudnego okresu do działalności, ograniczeniom finansów i zredukowaniu kady,oddziały nie zaprzestały działalności. Świadczy o tym zorganizowany wypoczynek wyjazdowy i w miejscu zamieszkania, dla ponad pięciu tysięcy dzieci, realizacji zadań programowych i działalność dziesięciu społecznych rzeczników praw dziecka. 

W tym czasie odbyły się między innymi obchody 75-lecia TPd na Dolnym śląsku, funkcjonuje aktywna działalność młodzieżowego wolontariatu. Przypominamy, że przed rokiem, Dolnośląski Oddział Regionalny otrzymał Sztandar, a w tym roku odznaczony został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego – złotą odznaką “Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. 

Po bogatej dyskusji udzielono jednogłośnie absolutorium Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu i wysunięto wiele wniosków do realizacji przez TPD, ale także w trosce o dobro dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, do władz oświatowych, samorządowych i sejmu RP. Zwrócono także uwagę na ograniczoną działalność TPd w okręgu wrocławskim.

W czasie Zjazdu, Grupa działaczy i przyjaciół TP została wyróżniona odznakami 100-lecia TPD “Przyjaciel Dziecka”, a najdłużej działające koła Przyjaciół Dzieci tytuł “Koło 75-lecia TPD”.

Okolicznościowe puchary na najliczniejsze formy wypoczynku 2021 – wyjazdowe – dla Oddziału Okręgowego TPD w Jeleniej Górze, a w miejscu zamieszkania, dla Oddziału Okręgowego TPd w Wałbrzychu.

Ogłoszono też wyniki konkursu literackiego i fotograficznego “Nie zapomnij o letniej przygodzie 2021”, na który napłynęło blisko 200 prac.

Zjazd skierował podziękowania dla działaczy społecznych, społecznych rzeczników praw dziecka i wielu przyjaciół oraz darczyńców. Szczególnie podziękowania skierowane zostały do przedstawicieli kół, działających na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i tepedowskiemu prowadzeniu wsparcia dziennego, których najwięcej działa w Okręgu Wałbrzyskim TPD.

Podkreślono wielką pomoc, jakiej udziela TPd Państwowa Wyższa SZkoła Zawodowa im. Witelona i wnioskowano o starania utworzenia kół Przyjaciół Dzieci w uczelniach Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Wrocławia.

Zjazd zwrócił uwagę na sytuację humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, szczególnie w kontekście przebywających tam dzieci. 

W Zjeździe uczestniczył członek Prezydium Zarządu Głównego TPD – Zygmunt Nowaczyk i przedstawiciele Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPd w Legnicy – Jerzy Stefaniak i Henryk Babuśka.

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy TPd odbędzie się w listopadzie br.

Może Ci się również spodoba