SPOTKANIE PO LATACH DZIAŁACZY TPD – LEGNICA

 

Obchody 75 lecia TPD na Dolnym Śląsku i w Legnicy przypadły na okres pandemii. Ze względu na ograniczenia liczby osób nie wszyscy zasłużeni mogli wziąć udział w głównej uroczystości 26.09.2020 – nadania sztandaru Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu TPD z siedzibą w Legnicy. Postanowiono, że do końca roku odbędą się spotkania wspomnieniowe po latach z udziałem 10 działaczy TPD w różnych miastach Dolnego Śląska.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Sali Tradycji i Pamięci w Legnicy. Podczas uroczystości 10 zasłużonych otrzymało: Medal dr Henryka Jordana, odznaki 100 – lecia TPD ,,Przyjaciel Dziecka’’, Medale Wdzięczności i listy gratulacyjne Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz statuetki 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku. W spotkaniu wzięły udział: wieloletni członek TPD Zdzisława Newelska, wieloletni prezes ZOM TPD Janina Bułyk oraz działacze TPD ze szkół legnickich – Barbara Szewczyk – Stańko – społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD (SP 1), Lidia Kunecka (SP 4), Urszula Przygrodzka (SP 9), Agata Ornowicz (SP 18), Beata Kartowicz (ZSS), Katarzyna Lisowska (ZPS) oraz Krystyna Sziler – wieloletni działacz TPD na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Odznaczenia wręczył prezes ZOR TPD Kazimierz Pleśniak.

Spotkało się dwóch prezesów Miejskiego Oddziału TPD oraz kilku Przewodniczących kół Przyjaciół Dzieci: dawnych i…

Opublikowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica – TPD Czwartek, 15 października 2020

Może Ci się również spodoba