AKCJA SPRAWOZDAWCZA NA PÓŁMETKU KADENCJI 2019-2023

Zgodnie ze statutem TPD na półmetku kadencji władz TPD należy przeprowadzić zebrania (zjazdy) sprawozdawcze.

Obecnie odbywają się zebrania kół i oddziałów gminnych, miejskich i powiatowych, a do 20 czerwca powinny odbyć się zebrania oddziałów okręgowych TPD.

Sprawozdawczy Zjazd Regionu Dolnośląskiego TPD odbędzie się przy końcu września br. W zebraniach biorą udział delegaci wybrani 2 lata temu, którzy zachowują mandat do końca kadencji. Zebrani dokonują oceny działalności i udzielają absolutorium za 2 letni okres.

Ze względu na trudności związane z pandemią zebrania mogą się odbywać online. Tam gdzie nachodzi konieczność dokonania zmian w składzie władz zebrania powinny odbyć się stacjonarnie. Po 20 maja zebrania z zachowaniem reżimu sanitarnego mogą odbywać się stacjonarnie. Do liczby biorących udział w zebraniu nie wlicza się osób zaszczepionych. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w III dekadzie listopada.

Może Ci się również spodoba