Towarzystwo Przyjaciól Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny Blog

DOR TPD MA SWÓJ SZTANDAR

W Centrum Widowiskowo- Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy im. Witelona w Legnicy odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego główne obchody 75 lecia TPD na Dolnym Śląsku. Oprócz najliczniejszej grupy działaczy Oddziału Okręgowego...